Rekisteriselosteet

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Oma Asiakaspalvelu Oy (2748008-3)
Yhteystiedot:
Mikonkatu 17 B, 00100 Helsinki
info(a)omaasiakaspalvelu.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Toimitusjohtaja Miika Sipilä
Yhteystiedot:
Mikonkatu 17 B, 00100 Helsinki
+358 40 5588 071

3. Rekisterin nimi

Oma Asiakaspalvelu Oy verkkorekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on verkkosivupalveluiden kehittäminen henkilötietolakia noudattaen. Oma Asiakaspalvelu Oy ja sen yhteistyökumppanit voivat lähettää rekisteröidyille henkilöille suoramarkkinointia kuten sähköpostia sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti.

Rekisteriä käytetään myös rekisterin kehittämistä, virheen korjausta sekä yritystietojen oikeellisuuden tarkistamista asiakassuhteiden hoitoa ja Rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden tarjoamien muiden palveluiden markkinointia varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja rekisteröidyistä:
Evästeitä (”cookies”) käytetään käyttäjän tunnistamiseksi palvelussa. Evästeiden käyttö on yleistä verkkopalveluissa. Evästeet ovat ohjelmistoteknologia, joka auttaa palvelun käyttöä muokkaamalla sisällön käyttäjän valintojen mukaiseksi. Käyttäjä voi asettaa internet-selaimen estämään evästeiden käytön kokonaan tai huomauttamaan kun evästeitä käytettään.

Rekisterinpitäjä toteuttaa kohtuulliset toimet, joilla pyritään estämään käyttäjän henkilötietojen väärinkäyttö ja häviäminen sekä luvaton pääsy tietoihin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Oma Asiakaspalvelun verkkorekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyynnön voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Oma Asiakaspalvelu Oy (2748008-3)
Yhteystiedot:
Mikonkatu 17 B, 00100 Helsinki
info(a)omaasiakaspalvelu.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Toimitusjohtaja Miika Sipilä
Yhteystiedot:
Mikonkatu 17 B, 00100 Helsinki
+358 40 5588 071

3. Rekisterin nimi

Oma Asiakaspalvelun Oy:n asiakashallintaan liittyvä asiakasrekisteri Oma Asiakaspalvelun asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöistä ja käyttäjistä. Asiakkaat ovat yrityksiä tai elinkeinonharjoittajia. Rekisteröidyt henkilöt ovat asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden työntekijöitä tai vastuuhenkilöitä.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään olemassaolevien ja potentiaalisten asiakassuhteiden hoitamisessa, ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Oma Asiakaspalvelu Oy voi käyttää henkilötietoja myös Oma Asiakaspalvelu Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden palveluiden markkinointiin asiakkaille.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterissä käsitellään seuraavan sisältöisiä tietoja:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä on asiakkaan antamat tiedot sekä Oma Asiakaspalvelu Oy:n palvelujen tarjoamisen yhteydessä muodostuneet tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Oma Asiakaspalvelu Oy voi luovuttaa tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneilleen voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa.

8. Tarkastusoikeus

Asiakkailla on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Oma Asiakaspalvelun asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyynnön voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojenkäsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki aineistot ovat sähköisessä muodossa. Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain työntekijöillä, joilla on oikeus käsitellä asiakastietoja. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Oma Asiakaspalvelu Oy (2748008-3)
Yhteystiedot:
Mikonkatu 17 B, 00100 Helsinki
info(a)omaasiakaspalvelu.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Toimitusjohtaja Miika Sipilä
Yhteystiedot:
Mikonkatu 17 B, 00100 Helsinki
+358 40 5588 071

3. Rekisterin nimi

Oma Asiakaspalvelun Oy:n henkilöstöhallinnon rekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys rekisterinpitäjään joko työntekijänä, entisenä työntekijänä ja työnhakijana.

Rekisteriin merkitään vain asioiden hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot. Oma Asiakaspalvelu Oy käyttää rekisterissä olevia tietoja suorittaessaan työntekijöitään ja luottamushenkilöitään koskevia tehtäviä, jotka sille lakien, virka- ja työehtosopimusten sekä erillisten päätösten ja määräysten perusteella kuuluvat.

Rekisteriä käytetään myös työvoiman hankintaan, henkilöstön sisäisen liikkuvuuden tukemiseen, työntekijöiden työvälineenä ja henkilöstön johtamisen välineenä.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilöstöhallinnon rekisterissä käsitellään seuraavan sisältöisiä tietoja:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat rekrytointiprosessissa rekisteröidyn antamat tiedot sekä työsuhteessa kerätyt työsuhteeseen liittyvvät tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietojen julkisuuteen, salassapitoon ja luovutukseen sovelletaan nimikirjalakia ja lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Oma Asiakaspalvelun henkilöstöhallinnon rekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyynnön voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Oma Asiakaspalvelu Oy ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Osoite
Fredrikinkatu 41 A 8
00120 Helsinki
FINLAND

Ota yhteyttä vaivattomasti

Chatin löydät alakulmasta
> Vastaamme ma-pe 9 - 16

Seuraa meitä