Julkaisu

Onnin ja Sisun päivänä

28/2/2017

Oma Asiakaspalvelu Oy:ssä työn rytmitys on yhtä aikaa sekä jokapäiväisen työskentelyn sujuvoittamista, että jaksottaisiin ruuhkahuippuihin reagoimista. Palvelumme kehittäminen entistä asiakaslähtöisemmäksi on tiimimme työskentelyn tavoitteena ja samanaikaisesti ruuhkien mukaan joustaminen ja venyminen entistä kiinteämpi osa yrityksemme arkea.

Aloitimme loppusyksystä osa-aikaisten työntekijöiden rekrytoimisen, ja löysimme ensimmäiset lisävoimavarat tiimiimme. Vuoden vaihteen tietämillä työtahti muuttui sen verran vauhdikkaaksi, että saimme talentpoolimme avulla toivottuja ja tarpeellisia voimavaroja ja lisää huipputyyppejä tiimiimme nopeasti. Vuoden vaihteen kiiresesongin aikaan jokainen tiimimme jäsen perehdytti, opasti ja koulutti uusia työntekijöitä työtehtäviin ja samalla kiireen ja haasteiden keskellä kehitti yhteisiä toimintatapoja.

Onnin ja Sisun päivän kunniaksi sekä Kalevalanpäivän innoittamana runosuoneni puhkesi ja siksi päätin siteerata myös kansalliseepostamme:

"Lietsoi päivän, lietsoi toisen, lietsoi kohta kolmannenki: tuli tuiski ikkunasta, säkehet ovesta säykkyi, tomu nousi taivahalle, savu pilvihin sakeni." (10.runo, 397-402)

Yhdessä tekeminen ja sen myötä syntynyt yhteisöllisyys ilahduttaa minua joka päivä. Tunnistan, että yhdessä tekemisen ydin on yksilöiden keskinäinen kanssakäyminen, jota ei voi kopioida tai monistaa. Oppiva tiimi ei avaudu organisaatiokaavioiden avulla.

Mistä sitten tuntee työnilon? Yhdessä tekemisestä, yhteisistä haasteista, yhteisistä onnistumisista ja yhteisestä tavoitteesta asiakkaidemme parhaaksi työskentelemisestä. Kun keskinäinen ilmapiiri on alusta alkaen myönteinen ja toisiaan kunnioittava, saa yhdessä tekemällä parempia tuloksia kuin jos toimisimme erikseen yhteisen päämärän saavuttamiseksi.

Ja kun ruuhka yllättää, solmukohdat ja haasteet ratkaistaan tiimimme talenttien ja arjen sankarien ansiosta. Välillä huumorilla, välillä hammasta purren, vaan yhdessä. Suuri kiitos siis kaikille yhteisesti!

"Siitä Seppo Ilmarinen, takoja iän-ikuinen, takoa taputtelevi, lyöä lynnähyttelevi. Takoi Sammon taitavasti:laitahan on jauhomyllyn, toisehen on suolamyllyn, rahamyllyn kolmantehen. Siitä jauhoi uusi Sampo, kirjokansi kiikutteli, jauhoi purnun puhtehessa:yhen purnun syötäviä, toisen jauhoi myötäviä, kolmannen kotipitoja." (10.runo, 409-422)

Emmi
28/2/2017
Tiiminvetäjä
Muut julkaisut

Uusimmat julkaisut

Osoite
Fredrikinkatu 41 A 8
00120 Helsinki
FINLAND

Ota yhteyttä vaivattomasti

Chatin löydät alakulmasta
> Vastaamme ma-pe 9 - 16

Seuraa meitä