Julkaisu

3 hyvää syytä työskennellä Oma Asiakaspalvelussa

13/9/2017

Lähes jokainen meistä on joskus kokenut sen päivän, kun aloittaa uudessa työpaikassa. Melko pian aistimme, onko uudessa työpaikassa potentiaalia juuri minulle. Kun puolisen vuotta sitten aloitin Oma Asiakaspalvelussa, vakuutuin heti työyhteisön ilmapiiristä ja yhteishengestä. Seuraavana esittelen kolme syytä, miksi Oma Asiakaspalvelussa on hyvä työskennellä.

 

Avoin ilmapiiri ja vuorovaikutus

 

Työpaikallamme on avoin ja helppo ilmapiiri. Me työntekijät saamme esimerkiksi vaikuttaa uusien työntekijöiden rekrytointiprosessiin, jotta tiimimme yhteistyökyky säilyy hyvänä. Työskentelemme avokonttorissa, mikä mahdollistaa mielipiteiden vaihdon ja avoimen keskustelun. Kokoonnumme myös viikoittain koko tiimin voimin viikkopalaveriin, jossa käymme läpi kuluneen viikon tärkeimmät työhön liittyvät kuulumiset. Viikkopalaverin tarkoitus on pitää koko työyhteisö ajan tasalla yrityksemme tilanteesta ja ajankohtaisista asioista. Palaverin tärkeimpänä etuna pidän sen tuomaa avoimuuden ilmapiiriä.

 

Me työntekijät saamme esimerkiksi vaikuttaa uusien työntekijöiden rekrytointiprosessiin, jotta tiimimme yhteistyökyky säilyy hyvänä.

Yrityksemme kasvaessa olemme ottaneet käyttöön tiimijakoa. Näin tehostamme työskentelyämme ja varmistamme asiakkaiden saavan parasta mahdollista palvelua. Tiimijaon etuna työntekijän kannalta on jokaisen yksilöllinen huomioiminen työssään.

 

Omat vahvuudet esille

 

Jokaisella meistä on omat vahvuusalueemme ja on hienoa, että omia parhaita puolia pääsee hyödyntämään työssään. Uusia projekteja aloitettaessamme keskustelemme, kuka sopisi kyseiseen tehtävään ja keneltä löytyy tehtävään tarvittavat taidot ja innostus. Vaikka uusissa projekteissa on paljon opittavaa, rohkeudella ja motivaatiolla uuden oppiminen käy jouhevasti.

 

Pienimpiinkin projekteihin valitsemme aina vähintään kaksi henkilöä. Näin opimme asioita eri näkökulmista ja yksityiskohdat tulee huomioitua paremmin. Oma Asiakaspalvelussa etsitään jatkuvasti uusia tapoja työskennellä. Uusista projekteista tehdään prosessikuvaus, jota voidaan myöhemmin hyödyntää vastaavanlaisissa tapauksissa. Toisaalta prosessikuvauksesta on helppo poimia myös tulevaisuuden kehityskohteita. Näin työskentelemällä pyrimme myös siihen, ettei kukaan olisi korvaamaton. Elämä voi yllättää ja esimerkiksi sairausloman sattuessa tulee töissä aina olla sellainen henkilö, joka osaa hoitaa projektia.

 

Kannustus hyvään työsuoritukseen

 

Emme pelkää kehua toisen työtä. Kannustava työilmapiiri motivoi hyvään työsuoritukseen. Meiltä työntekijöiltä odotetaan työssä itseohjautuvuutta sekä oma-aloitteisuutta, mikä kertoo luottamuksesta työpaikalla. Kaikille annetaan tilaa tehdä työt omalla tavallaan, mutta tiimiltä saa aina ideoita ja apua, mikäli omat ajatukset eivät ota lentääkseen.

 

Kannustava työilmapiiri motivoi hyvään työsuoritukseen.

Koska jokaisella on omia vastuualueita, täytyy työntekijöillä olla halua ja kykyä oppia jatkuvasti uutta. Työpäivät sisältävät paljon tiedon etsimistä monesta eri lähteestä ja työn kokonaiskuva hahmottuu usein pienistä palasista. Jokaisen ei tarvitse olla mestari kaikessa, vaan oppimiselle annetaan aikaa. Työskentelyn tukena on tällöin joku, jolla on vahvempi tietotaito asiasta. Yhdellä meistä on vahvemmat tietotekniset taidot, toisella parempi kielitaito ja kolmannen erityisosaamista on asiakkaan kohtaaminen.

 

Uskallan väittää, että työpaikallamme viihdytään ja työnteko meillä on hauskaa!

Hannele
13/9/2017
Muut julkaisut

Uusimmat julkaisut

Osoite
Fredrikinkatu 41 A 8
00120 Helsinki
FINLAND

Ota yhteyttä vaivattomasti

Chatin löydät alakulmasta
> Vastaamme ma-pe 9 - 16

Seuraa meitä